محصول به سبد خرید اضافه شد.
کالاهای مصرفی ماهانه
خاک گیاهان آپارتمانی 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک
89% فروش رفته
کود 20/20/20 پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 30 گرم

4,500 تومان
55%
10,000 تومان
کود 20/20/20 پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 30 گرم امکان ارسال 1 روزه

92% فروش رفته
لیکا درشت 1 لیتری (معادل 0.5 کیلوگرم) سورین خاک

9,000 تومان
28%
12,500 تومان
لیکا درشت 1 لیتری (معادل 0.5 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

74% فروش رفته
خاک ورمی کمپوست 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک
84% فروش رفته
خاک پیت ماس 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک

18,000 تومان
36%
28,000 تومان
خاک پیت ماس 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

کود رشد پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 35 گرم

4,500 تومان
55%
10,000 تومان
کود رشد پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 35 گرم امکان ارسال 1 روزه

کود باردهی صیفی‌جات پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 43 گرم
45% فروش رفته
کود ریزمغذی پودری وانیا آذر سبزینه آذر سبزینه مقدار 43 گرم
52% فروش رفته
کود فسفات پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 25 گرم

4,500 تومان
55%
10,000 تومان
کود فسفات پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 25 گرم امکان ارسال 1 روزه

کود آهن پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 25 گرم

4,500 تومان
55%
10,000 تومان
کود آهن پودری وانیا آذر سبزینه مقدار 25 گرم امکان ارسال 1 روزه

خاک سبزی 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک

18,000 تومان
36%
28,000 تومان
خاک سبزی 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

خاک گلدان 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک

18,000 تومان
36%
28,000 تومان
خاک گلدان 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

خاک‌ کود 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک

15,000 تومان
47%
28,000 تومان
خاک‌ کود 10 لیتری (معادل 5 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

خاک کاکتوس 4 لیتری (معادل 2 کیلوگرم) سورین خاک

10,500 تومان
42%
18,000 تومان
خاک کاکتوس 4 لیتری (معادل 2 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

خاک باغچه 20 لیتری (معادل 10 کیلوگرم) سورین خاک

38,000 تومان
24%
50,000 تومان
خاک باغچه 20 لیتری (معادل 10 کیلوگرم) سورین خاک امکان ارسال 1 روزه

سبد خرید
سبد خرید شما خالی است کالاهای مورد نظرتان را انتخاب کنید
برای ثبت سفارش باید حداقل 50,000 تومان به سبد اضافه کنید
جمع سبد 0تومان
ثبت سفارش (حداقل: 50,000 تومان)