محصول به سبد خرید اضافه شد.

ترتیب نمایش:

لواشک کباب چوبی 6 رولت در 6 طعم

3,500 تومان
50%
7,000 تومان
لواشک کباب چوبی 6 رولت در 6 طعم امکان ارسال 1 روزه

65% فروش رفته
تمر هندی شیپ (Ship) مقدار 250 گرم

14,200 تومان
29%
20,000 تومان
تمر هندی شیپ (Ship) مقدار 250 گرم امکان ارسال 1 روزه

53% فروش رفته
آلو جنگلی کولاک بسته کوچک

3,500 تومان
42%
6,000 تومان
آلو جنگلی کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

91% فروش رفته
آلبالو نمکی کولاک

3,500 تومان
42%
6,000 تومان
آلبالو نمکی کولاک امکان ارسال 1 روزه

60% فروش رفته
قره‌قروت تخته‌ای ملوند مقدار 100 گرم

5,200 تومان
26%
7,000 تومان
قره‌قروت تخته‌ای ملوند مقدار 100 گرم امکان ارسال 1 روزه

مخلوط برگه زردآلو و آلو کولاک بسته کوچک

2,800 تومان
54%
6,000 تومان
مخلوط برگه زردآلو و آلو کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

برگه زردآلو تشریفاتی سون مقدار 230 گرم

12,400 تومان
18%
15,000 تومان
برگه زردآلو تشریفاتی سون مقدار 230 گرم امکان ارسال 1 روزه

آلوچه تشریفاتی سون مقدار 230 گرم

12,400 تومان
18%
15,000 تومان
آلوچه تشریفاتی سون مقدار 230 گرم امکان ارسال 1 روزه

تافی لواشک چند میوه دوسرپیچ خشکپاک مقدار 250 گرم

14,000 تومان
30%
20,000 تومان
تافی لواشک چند میوه دوسرپیچ خشکپاک مقدار 250 گرم امکان ارسال 1 روزه

زغال‌اخته کولاک بسته کوچک

3,900 تومان
35%
6,000 تومان
زغال‌اخته کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

لواشک ترش خشپاک طعم آلبالو و سیب مقدار 90 گرم

4,700 تومان
28%
6,500 تومان
لواشک ترش خشپاک طعم آلبالو و سیب مقدار 90 گرم امکان ارسال 1 روزه

آلو سانتریزه کولاک بسته کوچک

3,500 تومان
42%
6,000 تومان
آلو سانتریزه کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

آلو سانتریزه کولاک بسته کوچک

3,500 تومان
42%
6,000 تومان
آلو سانتریزه کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

آلبالو خشک کولاک بسته کوچک

3,100 تومان
23%
4,000 تومان
آلبالو خشک کولاک بسته کوچک امکان ارسال 1 روزه

لواشک ترش با طعم انار و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم

5,200 تومان
20%
6,500 تومان
لواشک ترش با طعم انار و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم امکان ارسال 1 روزه

سبد خرید
سبد خرید شما خالی است کالاهای مورد نظرتان را انتخاب کنید
برای ثبت سفارش باید حداقل 70,000 تومان به سبد اضافه کنید
جمع سبد 0تومان
ثبت سفارش (حداقل: 70,000 تومان)