محصول به سبد خرید اضافه شد.
کالاهای مصرفی ماهانه
شور مخلوط بدر مقدار 630 گرم

11,600 تومان
15%
13,500 تومان
شور مخلوط بدر مقدار 630 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط اسپانیایی بدر مقدار 650 گرم

23,000 تومان
14%
26,500 تومان
ترشی مخلوط اسپانیایی بدر مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم

12,500 تومان
40%
20,500 تومان
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط درشت + زیتون سبزینه تک مقدار 670گرم

8,300 تومان
30%
11,800 تومان
ترشی مخلوط درشت + زیتون سبزینه تک مقدار 670گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی لیته بدر مقدار 630 گرم

11,600 تومان
15%
13,500 تومان
ترشی لیته بدر مقدار 630 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی کلم قرمز بدر مقدار 630 گرم

10,700 تومان
15%
12,500 تومان
ترشی کلم قرمز بدر مقدار 630 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط بدر مقدار 630 گرم

11,600 تومان
15%
13,500 تومان
ترشی مخلوط بدر مقدار 630 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی هفت‌بیجار بدر مقدار 630 گرم

11,600 تومان
15%
13,500 تومان
ترشی هفت‌بیجار بدر مقدار 630 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط فودلند مقدار 670 گرم

9,000 تومان
31%
12,900 تومان
ترشی مخلوط فودلند مقدار 670 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی فلفل سبز بدر مقدار 570 گرم

18,500 تومان
14%
21,500 تومان
ترشی فلفل سبز بدر مقدار 570 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی سیرگل بیژن مقدار 670 گرم

23,200 تومان
30%
32,700 تومان
ترشی سیرگل بیژن مقدار 670 گرم امکان ارسال 1 روزه

شور مخلوط آلش مقدار 700 گرم

12,000 تومان
15%
14,000 تومان
شور مخلوط آلش مقدار 700 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی لیته فودلند مقدار 670 گرم

9,500 تومان
30%
13,500 تومان
ترشی لیته فودلند مقدار 670 گرم امکان ارسال 1 روزه

 خیارشور 680 گرمی توکل

16,000 تومان
38%
25,800 تومان
خیارشور 680 گرمی توکل امکان ارسال 1 روزه

ترشی سیر مروارید بیژن مقدار 670 گرم

35,000 تومان
19%
42,700 تومان
ترشی سیر مروارید بیژن مقدار 670 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور معمولی پیک مقدار 650 گرم

23,000 تومان
15%
26,900 تومان
خیارشور معمولی پیک مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور سوپرویژه پیک مقدار  650 گرم

41,000 تومان
17%
48,900 تومان
خیارشور سوپرویژه پیک مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور ممتاز پیک مقدار 650 گرم

35,000 تومان
13%
39,900 تومان
خیارشور ممتاز پیک مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور ویژه پیک مقدار 650 گرم

38,500 تومان
15%
44,900 تومان
خیارشور ویژه پیک مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور درجه یک پیک مقدار 650 گرم

29,000 تومان
12%
32,900 تومان
خیارشور درجه یک پیک مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

کنسرو خیارشور یک و یک مقدار  770 گرم

31,000 تومان
16%
36,500 تومان
کنسرو خیارشور یک و یک مقدار 770 گرم امکان ارسال 1 روزه

کلم شور آلش مقدار 700 گرم

11,000 تومان
16%
13,000 تومان
کلم شور آلش مقدار 700 گرم امکان ارسال 1 روزه

خیارشور درجه یک بهروز مقدار 660 گرم

26,000 تومان
9%
28,500 تومان
خیارشور درجه یک بهروز مقدار 660 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط آلش مقدار 700 گرم

14,000 تومان
7%
15,000 تومان
ترشی مخلوط آلش مقدار 700 گرم امکان ارسال 1 روزه

کنسرو خیارشور معمولی مهرام مقدار 680 گرم

21,500 تومان
3%
22,000 تومان
کنسرو خیارشور معمولی مهرام مقدار 680 گرم امکان ارسال 1 روزه

زیتون شور بدر مقدار 650 گرم

24,200 تومان
2%
24,500 تومان
زیتون شور بدر مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

ترشی مخلوط با سرکه بالزامیک بدر مقدار 650 گرم

19,200 تومان
2%
19,500 تومان
ترشی مخلوط با سرکه بالزامیک بدر مقدار 650 گرم امکان ارسال 1 روزه

سبد خرید
سبد خرید شما خالی است کالاهای مورد نظرتان را انتخاب کنید
برای ثبت سفارش باید حداقل 50,000 تومان به سبد اضافه کنید
جمع سبد 0تومان
ثبت سفارش (حداقل: 50,000 تومان)