محصول به سبد خرید اضافه شد.

فرصت خرید امروز: تا 66% تخفیف

ادامه
%30 تخفیف
تخفیف: 58,000 ت
137,000 ت 195,000 ت
%40 تخفیف
تخفیف: 35,400 ت
54,500 ت 89,900 ت
افزودن به سبد
51% فروش رفته
%40 تخفیف
تخفیف: 23,600 ت
35,400 ت 59,000 ت
51% فروش رفته
%16 تخفیف
تخفیف: 1,600 ت
8,400 ت 10,000 ت
افزودن به سبد
90% فروش رفته
%40 تخفیف
تخفیف: 30,750 ت
48,000 ت 78,750 ت
67% فروش رفته
%2 تخفیف
تخفیف: 1,600 ت
104,400 ت 106,000 ت
55,100 ت
افزودن به سبد
%60 تخفیف
تخفیف: 24,000 ت
16,000 ت 40,000 ت
سس ماست دلپذیر مقدار 482 گرم - انقضا 11 مهر 1401 قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 20,608
%35 تخفیف
تخفیف: 26,900 ت
51,000 ت 77,900 ت
نخود گلستان مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 54,500
ادامه...
ترتیب نمایش
%35 تخفیف
تخفیف: 21,400 ت
40,500 ت 61,900 ت
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 43,500
فرصت خرید
افزودن به سبد
%30 تخفیف
تخفیف: 27,900 ت
67,000 ت 94,900 ت
لوبیا چیتی گلستان مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 73,500
فرصت خرید
افزودن به سبد
%35 تخفیف
تخفیف: 26,900 ت
51,000 ت 77,900 ت
نخود گلستان مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 54,500
فرصت خرید
%35 تخفیف
تخفیف: 24,600 ت
47,300 ت 71,900 ت
لوبیا قرمز گلستان مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 52,900
فرصت خرید
%20 تخفیف
تخفیف: 11,500 ت
46,500 ت 58,000 ت
افزودن به سبد
46% فروش رفته
%12 تخفیف
تخفیف: 11,100 ت
84,800 ت 95,900 ت
46% فروش رفته
%35 تخفیف
تخفیف: 23,900 ت
46,000 ت 69,900 ت
افزودن به سبد
76% فروش رفته
39,900 ت
72% فروش رفته
67,900 ت
87% فروش رفته
%41 تخفیف
تخفیف: 19,500 ت
28,500 ت 48,000 ت
بلغور جو خشکپاک مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 46,820
فرصت خرید
%10 تخفیف
تخفیف: 7,200 ت
72,700 ت 79,900 ت
افزودن به سبد
64% فروش رفته
%9 تخفیف
تخفیف: 6,300 ت
68,700 ت 75,000 ت
60% فروش رفته
25,900 ت
58% فروش رفته
%4 تخفیف
تخفیف: 2,900 ت
70,000 ت 72,900 ت
52% فروش رفته
%8 تخفیف
تخفیف: 5,000 ت
59,900 ت 64,900 ت
لپه باقلا زرد همدل مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 59,900
54% فروش رفته
%9 تخفیف
تخفیف: 6,400 ت
69,100 ت 75,500 ت
%15 تخفیف
تخفیف: 10,900 ت
65,000 ت 75,900 ت
%11 تخفیف
تخفیف: 8,000 ت
69,900 ت 77,900 ت
%8 تخفیف
تخفیف: 5,400 ت
64,100 ت 69,500 ت
%12 تخفیف
تخفیف: 3,700 ت
29,500 ت 33,200 ت
%40 تخفیف
تخفیف: 31,200 ت
46,800 ت 78,000 ت
%15 تخفیف
تخفیف: 11,900 ت
68,000 ت 79,900 ت
لوبیا کشاورزی همدل مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 68,000
%41 تخفیف
تخفیف: 29,500 ت
42,500 ت 72,000 ت
افزودن به سبد
%6 تخفیف
تخفیف: 3,600 ت
57,900 ت 61,500 ت
%24 تخفیف
تخفیف: 18,100 ت
59,900 ت 78,000 ت
لوبیا قرمز همدل مقدار 900 گرم قیمت قدیم - قیمت روی کالا: 59,900
%35 تخفیف
تخفیف: 19,700 ت
38,200 ت 57,900 ت
افزودن به سبد
%8 تخفیف
تخفیف: 2,500 ت
31,100 ت 33,600 ت
%35 تخفیف
تخفیف: 30,900 ت
59,000 ت 89,900 ت
افزودن به سبد
%8 تخفیف
تخفیف: 5,500 ت
64,500 ت 70,000 ت
%8 تخفیف
تخفیف: 4,900 ت
60,100 ت 65,000 ت
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است کالاهای مورد نظرتان را انتخاب کنید
برای ثبت سفارش باید حداقل 30,000 تومان به سبد اضافه کنید
جمع سبد 0تومان
ثبت سفارش (حداقل: 30,000 تومان)