محصول به سبد خرید اضافه شد.
کالاهای مصرفی ماهانه
لوبیا چیتی مقدار 1 کیلوگرم

34,500 تومان
20%
43,000 تومان
لوبیا چیتی مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

78% فروش رفته
لوبیا قرمز مقدار 1 کیلوگرم

31,500 تومان
27%
43,000 تومان
لوبیا قرمز مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

75% فروش رفته
لپه مقدار 1 کیلوگرم

39,500 تومان
9%
43,000 تومان
لپه مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

عدس ریز مقدار 1 کیلوگرم

29,000 تومان
24%
38,000 تومان
عدس ریز مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

نخود مقدار 1 کیلوگرم

25,500 تومان
25%
34,000 تومان
نخود مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

لوبیا سفید مقدار 1 کیلوگرم

25,500 تومان
28%
35,000 تومان
لوبیا سفید مقدار 1 کیلوگرم امکان ارسال 1 روزه

لوبیا قرمز سبزدانه مقدار 900 گرم

32,500 تومان
19%
39,990 تومان
لوبیا قرمز سبزدانه مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

بلغور جو خشکپاک مقدار 900 گرم

14,000 تومان
16%
16,500 تومان
بلغور جو خشکپاک مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم

32,000 تومان
20%
39,990 تومان
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

لوبیا چشم بلبلی سبزدانه مقدار 900 گرم

32,500 تومان
19%
39,900 تومان
لوبیا چشم بلبلی سبزدانه مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

نخود گلستان مقدار 900 گرم

28,000 تومان
6%
29,500 تومان
نخود گلستان مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

لپه باقلا گلستان مقدار 900 گرم

35,000 تومان
8%
37,900 تومان
لپه باقلا گلستان مقدار 900 گرم امکان ارسال 1 روزه

سبد خرید
سبد خرید شما خالی است کالاهای مورد نظرتان را انتخاب کنید
برای ثبت سفارش باید حداقل 50,000 تومان به سبد اضافه کنید
جمع سبد 0تومان
ثبت سفارش (حداقل: 50,000 تومان)