0 مورد
0 ت
سبد خرید
محصول به سبد خرید اضافه شد.
کالاهای مصرفی ماهانه
فروش این محصول تمام شده است / محصول در حال عرضه: فروش ویژه انواع کالای مصرفی

فروش ویژه گلدان‌های برند مهرنی

به همراه زیرگلدانی، در سایزها و رنگ‌های متنوع

40 درصد تخفیف
20,000 - 66,500 ت
12,000 - 40,000 ت
مشاهده محصولات

دسته‌بندی محصولات:

ترتیب نمایش:

40%

گلدان استوانه‌‎ای سفید سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030010 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی سفید سایز 10 کد 104برند مهرنی (Mehrni) 14130030029 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی طوسی سایز 10 کد 104 برند مهرنی (Mehrni) 14130030030 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای سفید سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030025 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای سفید سایز 20 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030047 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

66,500 ت
40,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی سفید سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030031 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای زرد سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030039 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای سفید سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030037 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای طوسی سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030041 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی زرد سایز 10 کد 104برند مهرنی (Mehrni) 14130030027 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی مشکی سایز 10 کد 104برند مهرنی (Mehrni) 14130030028 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی طوسی سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030035 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای طوسی سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030017 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای صورتی سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030036 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی سبز سایز 10 کد 104 برند مهرنی (Mehrni) 14130030026 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای سفید سایز 25 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030051 ابعاد: قطر دهانه 25 x ارتفاع 20 سانتی‌متر

66,500 ت
40,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای زرد سایز 20 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030048 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

66,500 ت
40,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای طوسی سایز 20 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030046 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

66,500 ت
40,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای بنفش سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030042 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای زرد سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030009 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی بنفش سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030033 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی سبز سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030032 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای مشکی سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030040 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای بنفش سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030008 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای زرد سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030020 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای سبز سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030022 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای صورتی سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030016 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای طوسی سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030019 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان دایره‌ای مشکی سایز 12.5 کد 101 برند مهرنی (Mehrni) 14130030018 ابعاد: قطر دهانه 12.5 x ارتفاع 10 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی بنفش سایز 10 کد 104 برند مهرنی (Mehrni) 14130030052 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان مکعبی صورتی سایز 10 کد 104 برند مهرنی (Mehrni) 14130030023 ابعاد: طول 10 x عرض 10 x ارتفاع 8 سانتی‌متر

20,000 ت
12,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای طوسی سایز 25 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030050 ابعاد: قطر دهانه 25 x ارتفاع 20 سانتی‌متر

66,500 ت
40,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای سبز سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030043 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی زرد سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030021 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی مشکی سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030024 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای بنفش سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030038 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌ای مغزپسته‌ای سایز 10 کد 123 برند مهرنی (Mehrni) 14130030001 ابعاد: قطر دهانه 10 x ارتفاع 16 سانتی‌متر

24,000 ت
14,500 ت
خرید
40%

گلدان استوانه‌‎ای صورتی سایز 15 کد 103 برند مهرنی (Mehrni) 14130030044 ابعاد: قطر دهانه 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید
40%

گلدان مربعی صورتی سایز 15 کد 102 برند مهرنی (Mehrni) 14130030034 ابعاد: طول 15 x عرض 15 x ارتفاع 12 سانتی‌متر

38,000 ت
23,000 ت
خرید

با وجود گل‌های زیبا در منزل، محل کار و هر محیطی که قرار است مدتی را برای کار یا استراحت در آن سر کنیم، رنگ و حس بهتری به آن محیط خواهد داد و به نوعی داشتن گل و گیاه امروز جزء ملزومات هر محیطی محسوب می‌شود.

حال برای نگهداری گل‌ها در محفظه‌ای امن و البته زیبا، نیاز به گلدان داریم. گلدان‌ها در انواع پلاستیکی، فلزی، سفالی و ... وجود دارند. گلدان‌های پلاستیکی برند مهرنی یکی از بهترین انواع این گلدان‌ها به لحاظ کیفیت و زیبایی است. جنس گلدان‌های این برند از نوع پلاستیکی بوده و علاوه بر شکل و ظاهری زیبا و با کیفیت، مقاومت بالایی در برابر رطوبت و شکستگی دارد. این گلدان‌ها از پلاستیک قابل بازیافت ساخته شده‌اند. برای استفاده از این گلدان به همراه گیاه و خاک، نیاز است که به آسانی زیر آن را سوراخ نمایید تا آب از بین زه‌کشیِ مناسب خاک به راحتی عبور کند.

تمامی این گلدان‌ها دارای زیرگلدانی بوده و نیازی به تهیه زیرگلدانی مجزا نیست.

برخی از ویژگی‌های محصول:

  • دارای زیرگلدانی
  • ضد رطوبت و مقاومت بالا در برابر شکستگی
  • در انواع دایره‌ای، مربعی، مکعبی و استوانه
  • تنوع بالا در رنگ، سایز و شکل گلدان‌ها
نظر یا سوالتان را مطرح کنید:
حمید
حمید
۸ ساعت پیش
گلدون کد ۱۰۳ میخوام ب سبد خرید اضافه نمیشه
پاسخ:
فروش این محصول به پایان رسیده و قابل عرضه نیست
ع.
ع.
۶ روز پیش
با سلام،در مورد نحوه خرید عمده و دریافت کدام استوانه سفیدرنگ کد 103 سایز ده نیاز به راهنمایی دارم.
سپاسگزارمپاسخ:
لطفا با شماره پشتیبانی تماس بگیرید. 02188509620
شهرام رضایی
شهرام رضایی
۱۴ روز پیش
نحوه ی خرید عمده چطوریه؟پاسخ:
با شماره تماس 02188509620 در ساعات اداری تماس بگیرید یا شماره تماستون رو همینجا درج کنید تا باهاتون تماس گرفته بشه.
مسعود
مسعود
۲۳ روز پیش
لطفا دوباره بذارید
رضااسکندریان
رضااسکندریان
۲۷ روز پیش
سلام وقت بخیر.برای خرید عمده گلدون پلیمری مهرونی ثبت سفارشتون چطوریه؟پاسخ:
شماره تماستون رو کامنت بگذارید، باهاتون تماس گرفته میشه.